Lær at forstå den tidlige barndom, og hvad der har indflydelse på vores emotionelle og sociale kompetencer

 

På dette kursus lærer du at iagttage udviklingsbetingede bevægelsesfænomener, og forstå den grundlæggende sammenhæng for den psykofysiske udvikling. 

Udviklingen af vores bevægelsesmønstre hænger tæt sammen med vores psykiske udvikling. Netop forbindelsen mellem bevægelsesmønstre, emotionelle og mentale færdigheder danner grundlaget for barnets udvikling og vores senere liv. At et barn får en tilknytning til mor eller en anden nær person tidligt, bidrager til, at barnet føler sig sikker og tør at udforske omverdenen.

 

Introduktionsaften – onsdag den 19. maj 2021  Kl. 17 – 20   

 

De første tre år af vores liv er afgørende

I de første tre år af vores liv tilegner vi bevægelsesmønstre for hele kroppen, der har rødder i ontogenesen (en enkel organismes udvikling fra befrugtet ægcelle til fuldt udviklet voksen).

F.eks. bliver dybdemuskulaturen i kroppen styrket ved at skubbe, trykke og trække. Barnet øver sig i at trykke, gribe og trække sig op, når det kravler. Det fører senere til udviklingen af evnen til at komme op at stå.

 

Kroppens tyngdepunkt i denne proces, hvor man rejser sig op, og udviklingen af jeg’et er gensidigt afhængige af hinanden. Første sætninger ”Jeg vil… jeg kan… nej…” opstår.

Under hvert udviklingstrin er der udfordringer, som sætter spor i vores voksenliv. Hvorvidt, barnet får et sikkert eller usikkert tilknytningsmønster, vil have stor indflydelse på barnets personlighed og måde at være på.

 

Om kurset

I dette kursusforløb tager jeg dig igennem bevægelsesudviklingens første trin fra at ligge til at sidde, kravle og stå frem til fri bevægelse. Jeg tydeliggør udviklingstemaer, som er knyttet til de enkelte faser, og du vil undervejs opdage, hvordan du kan spotte individuelle erfarings- og handlemåder, og hvordan disse påvirker vores aktuelle liv og præger vores kontaktdialoger med børn og andre mennesker.

 

Gennem refleksion over dine egne erfaring samt den teoretiske forståelse fra Laban/Bartenieffs bevægelsesstudier og objekt-relationsteorier lærer du sammenhængen mellem psykedynamik og bevægelsesudtryk.

 

Kurset kan være med til at give dig en dybere forståelse for kroppens selvregulerende kræfter og give dig praktiske redskaber, som du kan bruge både til personlig udvikling og professionelt, hvis du arbejder med børn og unge. Det kan også være, at du arbejder med nogle temaer fra din egen barndom, som har haft en særlig indflydelse på dig, og som du ønsker at bearbejde.

 

Temadag – den 18. juni 2021 Kl. 14 – 20

 

Synes du kurset lyder rigtig spændende, men ved du ikke helt om, det er noget for dig? Så kom til temadagen: I medvind og modvind: Når bestræbelser på autonomi bliver en udfordring!

 

På temadagen vil vi eksperimentere med temaer fra autonomifasen fra barnet er 18 måneder til 3 år. I denne fase får børn en vis grad af kontrol over deres krop, og de øger dermed deres autonomi. Gennem bevægelsesinteraktioner og improviseringer gennemgår vi mulige fase-knyttede eksempler, og hvordan du kan arbejde med disse, så du kan bruge det i dit arbejde med børn og unge, eller med dig sig. Du får et indblik i den teoretiske baggrund for disse erfaringer og lærer om bevægelses-principper og nonverbale konfliktstrategier.

 

Temadagen giver dig et indblik i temaet og indholdet i det overordnede kursusforløb, som forløber over 4 weekender. Her gennemgår vi udviklingsforløbet af de første 3 leveår med deres konfliktpotentiale og udviklingsenergier. Hele forløbet er erfaringsbaseret og fokuserer på, hvordan den nonverbale relation kan udfolde sig på helende og vækstfremmende måde.

 

Sted: Ådalen Kursuscenter, Kyndeløse Strandvej 22 i 4070 Kirke Hyllinge

Introduktionsaften Pris : kr. 300

Temadag Pris : kr. 900

Kontakt mig her for yderligere info samt tilmelding.

Terminer til hele kursusforløb: efterår 2021

Tider: fredag kl. 17 – 20; lørdag kl. 10 – 18; søndag kl. 9 – 14

Pris Bevægelsesudvikling 4 weekender:  kr. 7200

På grund af omsorg med Corona er der 8 pladser på kurserne.