Autentisk Bevægelse

Autentisk Bevægelse for dig, der arbejder med mennesker

Autentisk bevægelse

 

Kurset i autentisk bevægelse tager sit udgangspunkt i danse- og bevægelsesterapi, hvor du lærer at benytte kroppens reaktioner og impulser i det terapeutiske arbejde.

Autentisk Bevægelse har sine rødder

  • i dans,
  • i Jungs arbejde med aktiv imagination,
  • i danseterapi og spirituel praksis.

 

Sådan foregår kurset

Kurset baserer sig på relationen mellem en danser, “the mover”, og dennes Vidne, “the witness”. Med lukkede øjne er Danseren opmærksom på de impulser, der opstår i kroppen, og lader kroppen bevæge sig efter dem. Kroppen får lov at tage styringen, og Danseren lærer at lægge mærke til de fornemmelser, følelser, erindringer og tanker, der opstår gennem bevægelsen.

Vidnet opbygger med sin opmærksomhed et rum af stilhed og tilbyder danseren sin nærværende og klare tilstedeværelse, fri af bedømmelse og fortolkning. Den uafbrudte og ufordømmende opmærksomhed er et vigtigt redskab i enhver healingsproces.

Processerne bearbejdes gennem skrivning, spontan tegning og gennem at dele erfaringer i en fortrolig gruppe.

Hvem henvender kurset sig til?

På kurset arbejder vi med autentisk bevægelse som en praksis, der åbner op for indre direkte erfaringer. Kurset rummer både læren om selv at blive opmærksom på indre blokeringer, reservationer og fordomme, der kan påvirke det terapeutiske arbejde,  og læren og at være opmærksom på, hvad der skaber hindring for andres healing og bearbejdelse.

Kurset er derfor især henvendt til dig, der allerede arbejder med mennesker, og som ønsker nogle flere værktøjer at trække på. Det kan f.eks. være pædagoger, lærere, psykologer, kreative terapeuter og andre mennesker, som er involveret i socialt eller terapeutisk arbejde.

 

Praktiske Informationer
Dato: nye terminer til efterår!

Sted:
Pris: xx kr
Tilmelding: info@ulang.dk

Medbring eget hæfte til skrivning og tegning, blyanter, farver og bekvemt tøj.