Få mere bevidsthed gennem bevægelse

Velvære og tilfredshed i livet er ikke noget udefrakommende, der bliver serveret for dig. Det kommer indefra, og derfor er du selv nøglen til at skabe mere ro og glæde i dit liv.

I de seneste år har der været et stort fokus på, hvor meget den mentale tilstand betyder for det generelle velvære. Med fokus på dine indre  bevægelser går vi skridtet videre, og kobler den kropslige balance på. Samspillet mellem krop og psyke styrker oplevelsen af sammenhæng, ro og livsglæde, og samtidig giver det mulighed for at få forløst nogle af de blokeringer, der spænder ben for at du finder den ægte, indre ro.

Sådan foregår kurset

Grundkernen i bevægelses orienteret arbejde er at bruge bevægelserne og kroppens fysiske reaktioner til at skabe læring om blokeringer, traumer og andet, der kan forhindre dig i at få det velvære og den livskvalitet, du ønsker.

Hver session indledes derfor med en række guidede bevægelser, som vækker energistrømmene i hele kroppen. Herigennem løsner vi blokeringer, leddene bliver smidige, og hormonsystemet bliver afbalanceret, således at de indre organer harmoniseres.

Herefter fortsætter vi med en mere indadvendt bevægelsesmeditation, hvor kroppen i samspil med din indre kerne overtager. I stilheden bevæger vi os efter vores indre impuls. Det er her, vi kommer i kontakt med en dyb væren.

Her i din indre fred åbner en klarhed sig, og du bliver fyldt med glæde og overskud til hverdagen.

 

 

Hvem henvender kurset sig til?

Kurset henvender sig alle der ønske at komme tættere på deres indre selv.

Kurset er i udgangspunktet et gruppeforløb, men kan også laves med enkeltsessioner efter aftale.

Praktiske Informationer

Tid: torsdag kl. 18:30- 20.00

Fortløbende dato efter aftale.

Sted: Ådalen Kursuscenter Kyndeløse Strandvej 22 i 4070 Kirke Hyllinge

Pris: kr. 150 per gang

Max 8 deltagere

Medbring: Bekvemt tøj, som du kan bevæge dig i og en tæppe

TILMELDiNG

+45 27814588
Vis venligst din interesse ved at sende en SMS