The Moving Cycle

The Moving Cycle følger fire faser i den naturlige proces mod healing, som kan iagttages ved såvel problemfokuseret arbejde som kreativitet.

I den første fase “Awareness” bliver vi opmærksomme på en problemstilling, f.eks. en smerte, et tab eller et fravær af glæde, der udfordrer os.

I den anden fase “Owning” lader vi kroppen vise vejen til en fordybelse i problemstillingen ved at lade kroppen bevæge sig intuitivt i nuet, og gennem associationer til problemstillingen. Fascilitatoren støtter en forbliven i kontakt med både åndedræt, bevægelse og sansning. Det er her vi genvinder dele af os selv der tidligere er blevet undertrykt.

I “Appreciation” fasen integrerer vi med kærlig omsorg den nye oplevelse, og lærer at dele den med en anden person, som er nærværende og til stede.

“Action”går ud på at finde veje til at udtrykke og bruge den nye erfaring i vores daglige tilværelse.

Gennem engagement i disse fire faser faciliteres den naturlige healingsproces.

Moving Cycle dyrker en fænomenologisk tilgang, hvor man spørger ind til de øjeblikkelige oplevelser og bruger denne viden til at tage næste skridt.

Hvad skær der på Introduktionsdagen?

Du får en praktisk erfaringsorienteret introduktion i nogle grundprincipper for Moving Cycle, som bliver forklaret undervejs. Du får et overblik over Moving Cycle uddannelsen. At deltage i en Introduktionsdag er forudsætning for at deltage i uddannelsen til Moving Cycle Practitioner.

Praktiske oplysninger

Introduktionskurset undervises I Polaris Centret Kyndeløse Sydmark Strandvej 22 4070 Kirke Hyllinge

Datoer: Lørdag den 17. august  2019

Tider: kl. 10 – 18

Kursusgebyr: 900 Kr.

Tilmelding ved info@ulang.dk

 

Hvem har udviklet metoden?

Metoden er udviklet af Christine Caldwell, PhD i somatisk psykologi på Naropa University i Boulder Colorado.

Den nyeste forskning i neuroscience kombineret med observationer fra krops- og danseterapeutisk praksis giver The Moving Cycle en træning i at fascilitere personlig og professionel udvikling på en holistisk og dybdegående måde.

 

Indhold Modul 1

Fokus ligger på metodiske aspekter i de 4 faser i Moving Cycle.

  • man træner og kropsliggør de koncepter, som er relevante i de 4 faser af en healingsproces
  • der arbejdes med bevægelsesøvelser i gruppe eller parvis,  som kan opøve bevægelsesstrategier der opbygger empowerment, glæde og naturlig flow
  • man får forståelse for hvordan bevidstheden kan ændres gennem kropsarbejde

Uddannelsen til Moving Cycle Practitioner tilbyder et sammenhængende sæt af principper, teorier og metoder, samt praktisk træning.

Målgruppe

Psykoterapeuter, psykologer, socialrådgivere, omsorgspersonale, ergoterapeuter, Gotvedpædagoger, psykiatriske sygeplejersker, psykomotorik terapeuter, kropsterapeuter, danseterapeuter, pædagoger som arbejder med børn med særlig behov.