The Moving Cycle uddannelse

The Moving Cycle tager udgangspunkt i en fænomenologisk tilgang, hvor du spørger ind til oplevelser i nuet og bruger denne viden til at tage de næste skridt i terapien.

Klienten går gennem fire faser med hver sit fokus og terapeutiske forholdemåde. Klienten oplever at hidtil fastlåste tilstande og problemstillinger sættes i bevægelse, og at indre ressourcer og nye handlemuligheder frigives.

Som terapeut arbejder du med dine egne ubevidste mønstre og overbevisninger for at kunne arbejde med dem bevidst. Du kropsliggør metoderne for at skarpe dine evner til at facilitere en Moving Cycle session.

Uddannelsen til Moving Cycle Practitioner tilbyder et sammenhængende sæt af principper, teorier og metoder, samt praktisk træning.

Hvad sker der på Introduktionsdagen?

Du får en praktisk erfaringsorienteret introduktion i nogle grundprincipper for Moving Cycle, som bliver forklaret undervejs.

Du får et overblik over Moving Cycle uddannelsen. At deltage i en Introduktionsdag er forudsætning for at deltage i uddannelsen til Moving Cycle Practitioner.

Praktiske oplysninger

Introduktionskurset undervises på Ådalen Kursuscenter Kyndeløse Sydmark, Strandvej22 i 4070 Kirke Hyllinge

Lørdag den 8. juni 2024 Kl. 10 – 16 eller
Lørdag den 28. september 2024 Kl. 10 -16

Kursusgebyr: 950 Kr.

Tilmelding:  info@ulang.dk

Klik her for at hente folder om forløbet 

Indhold Modul 1

Fokus ligger på metodiske aspekter i de 4 faser i Moving Cycle.

  • man træner og kropsliggør de koncepter, som er relevante i de 4 faser af en healingsproces
  • der arbejdes med bevægelsesøvelser i gruppe eller parvis,  som kan opøve bevægelsesstrategier der opbygger empowerment, glæde og naturlig flow
  • man får forståelse for hvordan bevidstheden kan ændres gennem kropsarbejde

Uddannelsen til Moving Cycle Practitioner tilbyder et sammenhængende sæt af principper, teorier og metoder, samt praktisk træning.

Hvem har udviklet metoden?

Metoden er udviklet af Christine Caldwell, PhD i somatisk psykologi på Naropa University i Boulder Colorado.

Den nyeste forskning i neuroscience kombineret med observationer fra krops- og danseterapeutisk praksis giver The Moving Cycle en træning i at fascilitere personlig og professionel udvikling på en holistisk og dybdegående måde.