The Moving Cycle

The Moving Cycle tager udgangspunkt i en fænomenologisk tilgang, hvor du spørger ind til oplevelser i nuet og bruger denne viden til at tage de næste skridt i terapien. Klienten går gennem fire faser med hver sit fokus og terapeutiske forholdemåde. Klienten oplever at hidtil fastlåste tilstande og problemstillinger sættes i bevægelse, og at indre ressourcer og nye handlemuligheder frigives.

Som terapeut arbejder du med dine egne ubevidste mønstre og overbevisninger for at kunne arbejde med dem bevidst. Du kropsliggør metoderne for at skarpe dine evner til at facilitere en Moving Cycle session.

Uddannelsen til Moving Cycle Practitioner tilbyder et sammenhængende sæt af principper, teorier og metoder, samt praktisk træning.

Hvad skær der på Introduktionsdagen?

Du får en praktisk erfaringsorienteret introduktion i nogle grundprincipper for Moving Cycle, som bliver forklaret undervejs. Du får et overblik over Moving Cycle uddannelsen. At deltage i en Introduktionsdag er forudsætning for at deltage i uddannelsen til Moving Cycle Practitioner.

Praktiske oplysninger

Introduktionskurset undervises I Prana Yoga Studie i Kirken, Slotsvej 2 indgang via Kalundborgvej i 4300 Holbæk

Datoer: Lørdag den 2. november  2019

Tider: kl. 11 – 19

Kursusgebyr: 1200 Kr.

Tilmelding ved info@ulang.dk

 

Hvem har udviklet metoden?

Metoden er udviklet af Christine Caldwell, PhD i somatisk psykologi på Naropa University i Boulder Colorado.

Den nyeste forskning i neuroscience kombineret med observationer fra krops- og danseterapeutisk praksis giver The Moving Cycle en træning i at fascilitere personlig og professionel udvikling på en holistisk og dybdegående måde.

 

Indhold Modul 1

Fokus ligger på metodiske aspekter i de 4 faser i Moving Cycle.

  • man træner og kropsliggør de koncepter, som er relevante i de 4 faser af en healingsproces
  • der arbejdes med bevægelsesøvelser i gruppe eller parvis,  som kan opøve bevægelsesstrategier der opbygger empowerment, glæde og naturlig flow
  • man får forståelse for hvordan bevidstheden kan ændres gennem kropsarbejde

Uddannelsen til Moving Cycle Practitioner tilbyder et sammenhængende sæt af principper, teorier og metoder, samt praktisk træning.

Målgruppe

Psykoterapeuter, psykologer, socialrådgivere, omsorgspersonale, ergoterapeuter, Gotvedpædagoger, psykiatriske sygeplejersker, psykomotorik terapeuter, kropsterapeuter, danseterapeuter, pædagoger som arbejder med børn med særlig behov.