Med Bodyfulness lærer du at leve et liv i overskud af kærlighed til livet og at bidrage til samfundet, så alle kan få det bedre.

 

De seneste år har mindfulness for alvor vundet indpas her i Danmark. Muligheden for at finde ro i sindet og mentalt være mere til stede i nuet har glædet mange.

Men er det nok bare at finde ro og balance i krop og psyken?

Min påstand er nej, og jeg skal fortælle dig hvorfor …

Vi overser vores krop

Vores krop er mere end blot et tomt hylster for vores psyke. Kroppen og sindet er en enhed ,…. den rummer vores tanker, følelser og den lagrer alle erfaringer, de gode og de dårlige som hindrer os i at udfolde os I livet.
Vores krop danner vaner, som nogle gange lammer vores vilje til at følge vores drømme eller til at gøre det vi ønsker dybt i vores hjerte. Her har vi brug for at lytte og at engagere os i en proces som inddrager en kropslig visdom til at løse smerte, til at løse fastlåste følelser…

Det er i kroppen, at du mærker konsekvenserne af mental eller følelsesmæsigt ubalance, stress eller udbrændthed f.eks. når du får hovedpine, ondt i maven, bliver svimmel eller ikke kan finde ro. Når du bliver vred, trist eller utilfreds med en situation, eller du hænger fast i et partnerskab som ikke er godt for dig.

Alligevel overser vi ofte kroppen, når vi føler, at der er ubalance i vores liv.

Vi prøver at tænke os frem eller søger i at forklare rationelt hvorfor det er sådan. Vi finder i mindfulness eller yoga vej til ro, og det giver en god ressource og løser mulighvis midlertidigt op for den stemning, men løser måske ikke de underliggende konflikter.

Bodyfulness udforsker kroppen

Bodyfulness inviterer uden bedømmelse til at opdage, udforske og være nysgerrige på kroppens impulser, bevægelsesmønstre, vaner og holdninger. Ved at gå med i impulsernes spontane bevægelser lærer vi dem at kende på meget præcise måder. De bliver derved til bevidste handlemønstre, som vi kan arbejde med.

Et eksempel kan være, at jeg er vred og frustreret i forholdet til min partner. Men i kroppen sidder der en slags bremse, så jeg ikke kan udtrykke det konstruktivt. I stedet bliver jeg bange eller handlingslammet.

Det løser sig ikke ved at træne i at udtrykke vrede, eller at analysere det rationelt, det fjerner ikke de underliggende kropslige mønstre af frygt eller handlingslammelse. I en Moving Cycle session vil terapeuten gå med ind i en process præget af at være opmærksom, lyttende og undersøgende i forhold til kroppens bevægelsestendenser, samt oplevelsen af kroppen og åndedrættets funktion. Terapeuten støtter en udforskning af impulser, som ligger nedenunder den kropslige bremse.

Ofte opdager vi der at impulserne stammer fra tidligere i barndommen hvor der ikke var muligheder for at udfolde de dengang påtrængende behov for vækst og udvikling. Nu er der ved denne nysgerrige opmærksomhed skabt en ny mulighed for at imødekomme og fuldføre den hensigt og udviklingstrang, der ligger som frø nedenunder de afbrudte vækstprocesser, som tidligere satte sig som en form for kropslig bremse og frustration.

Næste trin er at undersøge hvordan kroppen søger at fuldende disse vækstmønstre. Energi bliver derved frigjort, kroppen opleves fra et nyt perspektiv, jeg står på benene på en ny måde og går ud i verden med en anden energi og motivation. Jeg er fuld af energi.

Svarene ligger i kroppen

Kroppen rummer både konflikterne, men også svarene på dem, og ved at gå i dialog med den sanselige kropslige bevidsthed løses konflikter, udviklingstemaer og eksistentielle dilemmaer på meget konkrete, dybtgående og nuancerede måder. Vi får overskud til at vælge i livet, og vi får overskud til at bidrage positivt til samfundet. Vi har hjerte med i vores relationer og handlinger; det er bodyfuldness!

Processen kan let afprøves bl.a. på mine kurser eller enkeltsessioner, som du kan læse meget mere om her: https://creaum.dk/introduktion-til-the-moving-cycle/