Krop og sjæl

Krop og Sjæl – en dag for dig selv

Ind imellem har vi brug for at vende ryggen til hverdagen og lytte til vores eget indre, der hvor vi bliver helt stille og hvor vores personlighed træder tilbage. Så vi kan høre vores indre sande stemme, som er sjælens måde at udtrykke sig på.

Krop og Sjæl – bevægelse og indre ro

Kurset indledes med et helhedsorienteret kropsarbejde, som vækker energistrømme i hele kroppen.

Ved at blive stille og lytte til kroppens signaler, opstår en kontakt til et dybt indre sted, vores kropslige visdom. Det bliver muligt at rumme meget mere i dagligdagen og risikoen for stress og sygdom formindskes mærkbart.